Beauty And The Beast Song Lyrics

beauty and the beast song lyrics
Lyrics for Swedish Beauty and the Beast song pop version?

You know…the pop version Celine Dion sang…except the Swedish version. Oh…and if you know the artists who sang it..that would be amazing.

P.S. It’s on here at about 4:16…
http://www.youtube.com/watch?v=1qwOEEkS6vI

Skönheten och odjuret by Sofia Källgren & Tommy Körberg
http://www.youtube.com/watch?v=AA5N9yMy_o4

Rörda av en ton / Touched by a tone
i en melodi. / in a melody.
Kan två hjärtan slå / Can two hearts beat
så att båda två / so that both
känner harmoni? / feel harmony?

Som om sagans värld / As if the world of stories
blivit verklighet. / has become a reality.
Främling blivit vän. / A stranger has become a friend
Vad ska hända sen? / What will happen next?
Ingen av dom vet. / Neither of them know.

Skönheten är hon. / The beauty is she.
Odjuret är han. / The beast is he.
Men så mycket mer, / But so much more,
än vad ögat ser, / than what the eye can see,
ser dom hos varann. / they see in eachother.

Skönheten är hon. / The beauty is she.
Odjuret är han. / The beast is he.
Men så mycket mer, / But so much more,
än vad ögat ser, / than what the eye can see,
ser dom hos varann. / they see in eachother.

Rörda av en ton. / Touched by a tone.
Förda av en sång. / Led on by a song.
Låter tiden gå, / Let the time pass by,
börjar att förstå, / starting to understand,
allt kan ändras om. / that everything can be changed.

Ska vi våga tro (ska vi våga tro) / Should we dare believe (…)
på vår fantasi? / in our fantasy?
Sagan ger oss svar. / The story gives us the answer.
Varje väsen har / Every being has
skönhet inuti. / beauty within.
Sagan ger oss svar. / The story gives us the answer.
Varje väsen har / Every being has
skönhet inuti. / beauty within.